LEIDERSCHAPSONTWIKKELING TEAM ONTWIKKELING SPREKEN MET IMPACT

Emotionele intelligentie als hoeksteen van ontwikkeling

 • We werken met diverse methoden om het zelfbewustzijn van deelnemers en hun bewustzijn van anderen te vergroten:

  • het vierkleurenmodel van Insights Discovery
  • de Roos van Leary
  • 360° evaluaties
  • leerlabo’s: deelnemers bepalen zelf welke situaties zij gedragsmatig willen onderzoeken
  • constructieve feedback van andere deelnemers en facilitator
  • ontwikkelingsgerichte coaching

  Deelnemers vergroten hun inzicht in hoe emoties gedrag beïnvloeden. Zij krijgen een groter begrip van hun sterktes en ontwikkelpunten, drijfveren en behoeften, met de bedoeling zichzelf en hun relaties beter te managen.

Ervaringsgericht leren

 • Deelnemers leren door te doen. Zij integreren op actieve wijze kennis en vaardigheden aan de hand van praktijkrelevante oefeningen. Doorheen leertrajecten krijgen zij concepten aangereikt die bijdragen tot de verankering van nieuwe inzichten. Deelnemers reflecteren hoe ze deze nieuwe inzichten kunnen toepassen om hun effectiviteit in hun dagelijkse rol te verhogen.

  We nodigen deelnemers uit naar hun stretch- of leerzone, nooit naar hun stresszone.
  Het spanningsveld tussen huidige en gewenste toestand stimuleert deelnemers in hun ontwikkelingsproces.

Ervaringsgericht leren


Nieuwe overtuigingen installeren

 • Door een duidelijke relatie te leggen tussen eigen gedrag en de impact hiervan op anderen, op het werkklimaat of op een proces, installeren deelnemers nieuwe overtuigingen.
  Het zijn net die overtuigingen die hen effectief in staat stellen hun vaardigheden te gebruiken in de praktijk. Het is het “waarom” van de nieuwe vaardigheid dat hen aanstuurt het gedrag ook aan te nemen, niet het gedrag op zich.
  Deze logische verankering is essentieel om een duurzaam effect te bekomen.Werken met reële organisatievragen uit de sociale sector

 • Eén van de mogelijkheden om een unieke leerervaring op te doen is deelnemers te laten werken op een reële vraag van organisaties uit de sociale economie zoals bijvoorbeeld NGO’s. Het feit te kunnen bijdragen aan deze organisaties verhoogt in sterke mate de betrokkenheid van deelnemers, geeft een extra dimensie aan leertrajecten en inspireert organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid willen opnemen.

Trajecten op maat

Trajecten op maat

We werken op maat van uw specifieke situatie.

Aan de hand van intake gesprekken brengen we uw huidige en uw gewenste bedrijfstoestand in kaart.

We werken met praktijkrelevante oefeningen, behapbare modellen, gealigneerd op uw situatie.
Met het oog op maximale interactie en impact werken we met kleine leergroepen (6 tot 12 deelnemers).
Op regelmatige basis krijgt u inhoudelijke terugkoppeling rond verloop, dynamiek en impact.
Vanuit de opgedane ervaring streven we naar de uitbouw van een duurzaam partnership waarin we met u meedenken rond toekomstige business ontwikkeling.

Inbreng van relevante business ervaring

Uw workshops worden gevoed door concrete, sprekende voorbeelden vanuit de jarenlange business ervaring van onze facilitators.Fysieke en mentale ontspanning

Om deelnemers 100% fysiek en mentaal te deconnecteren van hun werkcontext adviseren we workshops op verplaatsing te organiseren. Wij hebben verschillende voorstellen van locaties waar u zich als team volledig kan thuis voelen en we voor u gunstige voorwaarden hebben. Indien u het wenst, organiseren we één of meerdere ontspanningsactiviteiten.